Pěstounství

Pěstounská péče představuje formu náhradní rodinné péče, při které pěstoun o dítě osobně pečuje a je zodpovědný za jeho výchovu. Poskytuje dítěti láskyplné a bezpečné prostředí, které napomůže k rozvoji a naplňování potřeb.


Z právního hlediska však mezi pěstounem a dítětem nevzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a dítětem, tak jak je tomu v případě osvojení.
Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech a nemá k dítěti vyživovací povinnost.
K výkonu mimořádných záležitostí (např. vyřízení cestovního dokladu) musí požádat o souhlas zákonného zástupce dítěte (zpravidla biologického rodiče dítěte), případně soud.

Pěstounem se může stát ten, kdo:

 • skýtá záruky řádné péče;
 • má bydliště na území České republiky;
 • souhlasí se svěřením dítěte do pěstounské péče.


 • Motivace k přijetí dítěte do pěstounské péče:
 • Touha pomoci dítěti
 • Zúročení vychovatelských dovedností
 • Dobrý skutek
 • Inspirace životním příběhem lidí z okolí
 • Touha mít dítě
 • Touha pořídit vlastnímu dítěti sourozence


 • Děti, které přicházejí do náhradní rodinné péče si s sebou nesou různá duševní zranění. Na pěstounech je, aby skrz péči a bezpečné prostředí tyto zranění napomohli ošetřit. Společně tedy dětem poskytujeme přívětivou a láskyplnou náruč a podporu na jejich cestě.
  Pravidelně pořádáme pro naše klienty vzdělávací víkendové akce, kde působí mnoho odborníků a lektorů z praxe. Klienti se vzdělávají v mnoha oblastech - náhradní rodinná péče, attachment, výchovné problémy, emoční poruchy apod. Tyto akce slouží také ke skupinovému sdílení zkušeností, radostí i starostí. Děti zde upevňují a vytváří mezi sebou přátelské vztahy.

  Nejste v tom sami, jsme v tom s Vámi! 😊