Náš Tým


Tým sdružení pěstounů ELIA vystihuje několik slov - kreativní, flexibilní a multifunkční. To přesně také vyžaduje práce s pěstounskou rodinou.
Ředitelkou je paní Mgr. Bc. Kateřina Habrnálová. Její zkušenosti s oblastí sociální práce a práci s rodinami a dětmi sahá do roku 2006. Kvalifikaci získala na Ostravské univerzitě na oboru sociálně-zdravotní péče a také vv oboru pedagogiky a managementu řízení.
Tým disponuje psychology, kteří pomáhají rodinám řešit problémy minulé i aktuální, vedou s dětmi sezení a pracují na individuálním plánu a rozvoji. Vytváří pro děti aktivity s arteterapeutickými nebo relaxačními prvky. Klientům poskytují individuální poradenství a konzultace. Podílí se s dětmi také na Knize života.
Také sociální pracovníci a klíčoví pracovníci, kteří se věnují rodinám v plné míře. Pravidelně navštěvují rodiny a sestavují individuální plán a péči. Rodinám rovněž poskytují poradenství v mnoha oblastech života. Z každé návštěvy vedou záznam a společně s rodinami vyhodnocují celoroční práci a plnění plánu. Každé rodině vedou spis.
Všichni zaměstnanci spolupracují a vytváří bezpečné prostředí pro rodiny a děti. V rámci odbornosti se neustále vzdělávají a doplňují si tak neustále své znalosti a kompetence.

Mgr. Bc. Kateřina Habrnálová

Ředitelka, sociální pracovnice

E-mail:            pestouni.elia@gmail.com

Telefon:          733 754 404    

Mgr. Vendula Beňová

Psycholog

E-mail:            psycholog.elia@gmail.com

 

Bc. Nicola Vojtková, DiS

Sociální pracovník

E-mail:            vojtkova.elia@gmail.com

Telefon:          605 056 440           

Bc. Renáta Adámková, DiS

Sociální pracovník

E-mail:            r.adamkova.elia@gmail.com

Telefon:          732 563 069           

Bc. Tereza Bartolšicová

Sociální pracovník

E-mail:            bartolsicova.elia@gmail.com

Telefon:          737 195 217

PhDr. Mgr. Lic. Richard Mohyla

psycholog, adiktolog, etoped a terapeut

Externista

 

Spolupracujeme

SVP Karviná


PPP Orlová


Mikasa z.s.


PhDr. Mgr. Richard Mohyla-etoped