Doprovázení rodin

Doprovázení je poskytováno všem pěstounským rodinám, které s námi uzavřou Dohodu o výkonu pěstounské péče. Služba Doprovázení je poskytována na podporu pěstounských rodin tak, aby pěstouni měli podmínky pro zvyšování kvality péče o jim svěřené děti, a zároveň aby děti měly v náhrad ní rodině vhodné podmínky pro svůj nejlepší vývoj a růst. Podporu pěstounských rodin realizujeme vytvořením bezpečného, důvěryhodného vztahu v rámci dlouhodobé spolupráce mezi sociálním pracovníkem rodiny a pěstounskou rodinou.


Sociální pracovník pěstounské rodiny:

  • dochází do rodiny, je v kontaktu s rodinou minimálně jednou za dva měsíce, hovoří s pěstouny a s dítětem, kromě toho je k dispozici na telefonu v případě akutního problému,
  • řeší s rodinou aktuální problémy, případně doporučí rodině určitou specializovanou službu,
  • spolupracuje s OSPOD, zasílá zprávy OSPOD o průběhu spolupráce jednou za 6 měsíců, při řešení akutních případů spolupracuje častěji,
  • pomáhá pěstounům naplňovat povinný plán jejich vzdělávání,
  • rodinu pracovník podporuje, zakládáme si na empatii a partnerském přístupu.